Drone Solution s.r.o. - poskytování služeb a poradenství pomocí specializovaných bezpilotních prostředků.

O nás

Naše společnost vznikla za účelem poskytování služeb a poradenství pomocí specializovaných bezpilotních prostředků.
Zaměstnanci jsou proškolení profesionálové s licencí pro letecké práce od UCL ČR.

Vaše zadání jsme schopni plnit v jakémkoli prostoru, tím se rozumí zajištění veškerých povolení pro let i v tzv. "zakázaných" prostorech.

Spolehlivost, rychlost a kvalita jsou naše přednosti, které Vám jistě při naší spolupráci dokážeme.

Mezi naše služby patří termoanalýzy, inspekční činnost, zpracování ortofotomap a 3D modelů.

Promo

Naše vybavení pro tyto účely je 3 osý gimbal zajišťující nehybný, vyvážený obraz i při ostrém manévrování.
Osazený je 48Mp Ultra HD kamerou, která Vám zajistí letecké snímky a videa vysoké kvality.

 • Letecké záběry Vaší firmy
 • Letecké reklamní záběry
 • Letecké záběry Vaší svatby, slavnosti, firemních akcí atd.

Termoanalýza

Provádíme rovněž termoanalýzu neboli měření tepelných ztrát objektů termokamerou.
Toto měření je vhodné v případě dostatečného rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem a to minimálně 15℃.

Jsme schopni odhalit tepelné mosty, netěsnost oken, ale i chybějící části a nedostatky v zateplení budovy. Za správných podmínek pak také místa průsaku do plochých střech a podpovrchovou korozi železobetonových konstrukcí.

Inspekce

Inspekční činnost provádíme jak vysoce kvalitní optickou tak profesionalní termální kamerou. 48 MP optická kamera Vám zajistí fotografie s 8K rozlišením a video v 4K kvalitě. Termální kamera má rozlišení 640x512px a rozsah měřitelných hodnot je od - 40°C do 550°C. Termovizi je možné natáčet v nevídané plynulosti z důvodu 30Hz obnovovací frekvence.

Hlavní výhody jsou:

 • rychlé zjištění závad
 • kompletní fotodokumentace opt. + IR
 • snížení rizika zaměstnanců provádějících údržbu
 • snížení Vašich nákladů na opravy a rekonstrukce
 • zvýšení efektivity práce

Provádíme:

 • Inspekce FOE (fotovoltaických elektráren)
 • Inspekce plochých střech (zatékání + tepelné úniky)
 • Inspekce El. rozvodných sítí (využití RTK pro bližší průzkum)
 • Inspekce komínů, věží, střech a mostů (zjištění podpovrchové vlhkosti)
 • Inspekce parovodních a teplovodních rozvodných sítí

A všude tam, kde je významným činitelem tepelná stopa.

Ortofotomapy a 3D modely

Zmapujeme Vám vaší firmu, pozemky či plochy určené k investičním pobídkám. Můžeme každý týden mapovat průběh Vaší stavby a tím Vám přímo ke stolu zajistíme veškeré informace jak se stavba vyvíjí. Jsme schopni mapovat lesní porosty, chráněná územní místa a ekosystémy kde je dobré znát jejich vývoj v čase. Můžeme pomoci při monitorování či mapování toků před a po revitalizaci. Pomůžeme Vám při lokalizaci a mapování černých skládek. Letecký průzkum se velice dobře hodí v průběhu či po ukončení přírodních a průmyslových katastrof, jak pro záchranné složky, pojišťovny tak i pro MÚ z důvodu plánování pozdější pomoci a obnovy.

Kontakt

Drone solution s.r.o
tel: 778 798 089
info@drone-solution.cz

Copyright © Drone Solution 2021